• KURUMSAL
  MNG Havayolları, yıllar içinde büyüyen filosunun yanında kalite, güven ve müşteri memnuniyetini odak noktasına alan “kişiye özel hizmet” felsefesi ile sektörde saygın ve lider bir konum elde etmiştir.
Down

1996 yılının Şubat ayında kurulan MNG Havayolları, Kasım 1997’de orta menzilli Airbus A300 ile Hahn (Almanya) ve Stansted'e (İngiltere) yaptığı tarifeli kargo seferleriyle hizmet vermeye başlamıştır.
Bugün MNG Havayolları 4 adet Airbus A300-600 ve 2 adet Airbus A330-243F uçağından oluşan filosu ile operasyonlarına devam etmektedir.
MNG Havayolları, yıllar içinde büyüyen filosunun yanında kalite, güven ve koşulsuz müşteri memnuniyetini odak noktasına alan “kişiye özel hizmet” felsefesi ile sektörde saygın ve lider bir konum elde etmiştir.
Türkiye'deki hava kargo kapasitesinin büyük kısmını elinde bulunduran MNG Havayolları, tarifeli seferlerinin yanı sıra müşterilerine arzu ettikleri türde uçak ve kapasite hizmeti sunan charter seferleriyle de büyümesini sürdürmektedir.
MNG Havayolları, 2000 yılında hizmete sunduğu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 12 km uzaklıkta konumlanan AB standartlarında ve tam donanımlı İthalat Antreposu ile hizmet kapasitesini bir üst noktaya taşmıştır. 10.000 m2 alan, 60.000 m3 hacim ve 7.000 Euro-palet kapasitesine sahip olan MNG Antreposu, İstanbul Havalimanı gümrüğüne bağlı olarak faaliyet göstermektedir.
Gümrüklü antrepoda kayıt yapma, istifleme, kargo arama ve kargo teslim işlemleri barkodlu sistem üzerinden gerçekleşmektedir. 
MNG Havayollarının Tarihinden Satır Başları:
1996 Şubat
Kuruluş
1997 Kasım
Airbus A300 kargo uçağı ile ilk uçuş
2000 Ağustos
İthalat Antreposunun açılışı
2004 Temmuz
Ankara Antreposunun açılışı
2006 Ekim
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu
2006 Kasım
İzmir Antreposunun açılışı
2010 Mart
IOSA Sertifikasyonu
2014 Şubat
ACC3 Sertifikasyonu

 
 
MİSYON

Müşteri memnuniyetini ve uçuş emniyetini ön planda tutarak ülkemizde hava kargo taşımacılığındaki liderliğimizi sürdürmek.

 
VİZYON

Katma değeri yüksek, kişiye özel, esnek lojistik çözümler üreterek dünyada artan hava kargo taşımacılığında önemli ve kalıcı bir yer edinmek.

 


DEĞERLERİMİZ

Uçuş Emniyeti ve Güvenliği
Uluslararası gelişmeleri de göz önünde bulundurarak uçuş emniyeti ve güvenliği yönetim sistemini tüm süreçlerde oluşturmayı, uygulamayı ve geliştirmeyi temel prensip olarak kabul ederiz.

Güvenilirlik
Müşterilerimize kişiye özel, zamanında, kaliteli, dürüst ve her daim arzu edilen bir hizmet deneyimi sunarak, güvenilir bir firma olarak algılanmayı hedefleriz.

Çözüm Odaklılık
Her bir müşterimizin istek ve beklentisine “doğru”, kişiye özel ve her daim arzu edilen çözümler üretiriz.

Maliyet Odaklılık
Faaliyetlerimizi işlevsellikle birlikte fayda-maliyet dengesini de gözeterek tasarlar ve yürütürüz.

Esneklik
Değişen müşteri taleplerine ve havacılık sektörünün koşullarına hızla adapte olabilmek için yaratıcılığı, dinamizmi ve esnekliği ön planda tutarız.

Çevreye Duyarlılık
Hizmet ve faaliyetlerimizin, doğal ve toplumsal çevreye duyarlılık ve uyum ile tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini destekleriz.

İletişim
Yönetici ve çalışanlarımızın aktif olarak katılabileceği, önerilerde bulunabileceği ve sistemsel hataları rahatça dile getirebileceği açık iletişim kanallarını oluştururuz

Ekip Çalışması ve Uzlaşma

Bireysel hedeflerin yerine kurum hedeflerine odaklanan uzlaşma kültürünü, ekip çalışmasını ve işbirliğini destekleriz.

Pozitif Kurumsal İklim
Çalışanlarımızın iş ve çalışma ortamı hakkındaki olumlu duygularını artırarak, yüksek standartlardaki mesleki bilgi ve motivasyonu sağlayacak bir iklim yaratılmasına gayret ederiz.

MNG Havayolları, kurum kültürünün en önemli yapı taşlarından birini oluşturan sosyal sorumluluğunu da dikkate alarak hedef kitlesine doğrudan ulaşmak ve onlarla düzenli bir iletişim kurmak amacıyla, topluma değer katacağına inandığı çeşitli etkinliklere destek vermektedir.

E-Posta : medya@mngairlines.comBASINDA MNG HAVAYOLLARI
 

 

MNG Havayolları olarak politikamız; çalışana değer veren, esnek, değişime açık, sürekli gelişim için çaba sarf eden, üretip paylaşan, müşteri odaklı, kalite standartlarına uyumlu insan kaynağını verimli kullanmak ve doğru bir şekilde yönetmektir.

Bu bağlamda, çalışanların iş ile ilgili yetkinliklerini geliştirerek ve personelin kişisel ve iş odaklı eğitimlerine yatırım yaparak motivasyon ve bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz.

 

İnsan Kaynakları Hedeflerimiz,

 
 • Seçim ve yerleştirme konusunda herhangi bir ayrım gözetmeksizin doğru personelin yetkinliğe dayalı olarak doğru pozisyonda işe alınmasını sağlamak.
 • Çalışanların iş süreçlerine katkısını artırmak için şirket stratejileri doğrultusunda destek vermek ve motive etmek.
 • Esnek çalışma modellerini tanımlamak ve çalışanların bağlılığını arttırmak.
 • Sürekli öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik eden bir çalışma ortamı yaratarak çalışanların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Tüm çalışanları yeni hizmetlere ve şirketin stratejik hedeflerine değer katan fikirler üretmeye teşvik etmek.
 • Stratejik planlara uygun olarak, şirket içi personel ihtiyacına cevap vermek için mevcut insan kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
 

Kalite, emniyet ve güvenlik en temel operasyonel önceliklerimiz arasındadır.
MNG Havayolları’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetler;

 
 • Türk Sivil Havacılık Mevzuatı,
 • Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (ICAO) Ekleri,
 • Operasyon ve uçuşa elverişlilik direktifleri,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
 • IOSA standardlarına
 • Uygulanabilir diğer yasal düzenlemelere ve şirket standartlarına.
 • uygun olarak tasarlanır, yönetim sistemimizin bir parçası olan el kitapları, prosedürler, görev tanımları, talimatlar ve destek dokümanlar olarak dokümante edilir ve gerçekleştirilir.

MNG Havayollarının ana hedefi; güçlü bir finansal yapı ile müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlandığı, etkin işleyen kalite, emniyet ve güvenlik sistemleri ile zenginleştirilmiş bir yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 

Bu çerçevede, kanun dışı bir eylem, ağır ihmal, taammüden veya kasıtlı olarak usul ve kuralları göz ardı etme durumları haricinde kalite, emniyet ve güvenliği ilgilendiren hususlarda raporlama ve işbirliği gerçekleştiren çalışanlara disiplin cezası uygulamamaktır.

 

Bu hedefe ulaşabilmek için taahhüdümüz:

 
 • Operasyonumuzu, İşletme Ruhsatımızda belirtilen koşullarda ve kısıtlamalarla, geçerli tüm yasal şartlara ve MNG Havayolları standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • Yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmek için;
  • İç ve dış kaynaklı iyileştirme fikirlerini dikkate almak,
  • Yönetim sistemini diri tutmak için değişiklik yapma isteğinde olmak,
  • Kalite, emniyet ve güvenlik sistemlerinin performans göstergelerini tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek ve düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Operasyonel emniyet ve güvenlik performansını geliştirmeye odaklanmak,
  • Uygunsuzlukları ve istenmeyen operasyonel sonuçları düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Yönetsel ve operasyonel performansı geliştirmek için düzeltici faaliyetleri ve etkinliklerini takip etmek,
 • Kurumsal kalite, emniyet ve güvenlik kültürünü geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Sürekli eğitim ve operasyonel uygulamalarla, tüm personelimize mevzuata, kurallara ve prosedürlere uyma konusundaki sorumluluklarını bildirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak,
 • Operasyonlara yönelik emniyet risklerini ve güvenlik tehditlerini dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde yönetmek ve bunun için gerekli olan kaynağı sağlamak,
 

Çalışanlarımızı;

 
 • Kalite, emniyet ve güvenlikle ilgili olayları raporlama,
 • Potansiyel risk ve tehditleri tanımlamak amacıyla ilgili bölümlerle işbirliği yapma, konularında cesaretlendirmek.

Bu çerçevede, kanun dışı bir eylem, ağır ihmal, taammüden veya kasıtlı olarak usul ve kuralları göz ardı etme durumları haricinde kalite, emniyet ve güvenliği ilgilendiren hususlarda raporlama ve işbirliği gerçekleştiren çalışanlara disiplin cezası uygulamamaktır.

 

MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. olarak tüm kurumsal varlıkları ve müşteri varlıklarımızı korumak amacıyla kullandığımız bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

 
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri ve yasa, mevzuat ve düzenleyici kurulların / kurumların şartlarını yerine getirmeyi,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yöneterek:
  • Yetkisiz erişime karşı korumayı
  • Erişimlerin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesini
  • Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde bütünlüklerini sağlamayı
 • Kritik iş faaliyetlerinin sürekliliğini / kesintisizliğini sağlamayı
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratarak prosedürlerin tüm çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileştirmeyi, risklerin oluşmasına etkisinin artmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi, taahhüt ederiz.