• KURUMSAL
  MNG Havayolları, yıllar içinde büyüyen filosunun yanında kalite, güven ve müşteri memnuniyetini odak noktasına alan “kişiye özel hizmet” felsefesi ile sektörde saygın ve lider bir konum elde etmiştir.
Down

1996 yılının Şubat ayında kurulan MNG Havayolları, Kasım 1997’de orta menzilli Airbus A300 ile Hahn (Almanya) ve Stansted'e (İngiltere) yaptığı tarifeli kargo seferleriyle hizmet vermeye başlamıştır.
Bugün MNG Havayolları 6 adet Airbus A300-600 ve 1 adet Airbus A330-300F ve 2 adet A330-200F uçağından oluşan filosu ile operasyonlarına devam etmektedir.
MNG Havayolları, yıllar içinde büyüyen filosunun yanında kalite, güven ve koşulsuz müşteri memnuniyetini odak noktasına alan “kişiye özel hizmet” felsefesi ile sektörde saygın ve lider bir konum elde etmiştir.
Türkiye'deki hava kargo kapasitesinin büyük kısmını elinde bulunduran MNG Havayolları, tarifeli seferlerinin yanı sıra müşterilerine arzu ettikleri türde uçak ve kapasite hizmeti sunan charter seferleriyle de büyümesini sürdürmektedir.
MNG Havayolları, 2000 yılında hizmete sunduğu İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan 12 km uzaklıkta konumlanan AB standartlarında ve tam donanımlı İthalat Antreposu ile hizmet kapasitesini bir üst noktaya taşmıştır. Nisan 2019 tarihinden beri İstanbul Havalimanı (IGA) gümrüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren MNG Havayolları Antreposu, 10.000 m2 alan, 60.000 m3 hacim ve 7.000 Euro-palet kapasitesine sahiptir..
Gümrüklü antrepoda kayıt yapma, istifleme, kargo arama ve kargo teslim işlemleri barkodlu sistem üzerinden gerçekleşmektedir. 
MNG Havayollarının Tarihinden Satır Başları:
1996 Şubat
Kuruluş
1997 Kasım
Airbus A300 kargo uçağı ile ilk uçuş
2000 Ağustos
İthalat Antreposunun açılışı
2004 Temmuz
Ankara Antreposunun açılışı
2006 Ekim
ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikasyonu
2006 Kasım
İzmir Antreposunun açılışı
2010 Mart
IOSA Sertifikasyonu
2014 Şubat
ACC3 Sertifikasyonu
2019 Nisan
İstanbul Havalimanı Antreposunun açılışı
2021 Kasım
Airbus A330-300P2F uçağı ile ilk uçuş

 
 
MİSYON
Uçuş emniyeti ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak; teknolojiyi, sivil havacılık konularında uzman kadrosuyla bütünleştiren, ülkemiz ticaret ağına katkı sağlayacak bilgiye ve yeniliğe dayalı modelleme ve yöntemlerle, uçak verimliliği ve on-time performansı en üst seviyede tutan, küresel ölçekte hava kargo taşımacılığında tercih edilen şirket olmayı sürdürmek.
 
VİZYON

Bilgi ve yeniliğe dayalı sürdürülebilir bir büyüme sağlayarak filomuzu yenilemek ve e-ticaretin avantajlarından faydalanarak farklı pazarlarda katma değeri yüksek, rekabetçi, müşteriye özel esnek çözümlerle hava kargo taşımacılığına yön verecek bir şirket olmak.

 
 
DEĞERLERİMİZ

Uçuş Emniyeti ve Güvenliği
Uluslararası gelişmeleri de göz önünde bulundurarak uçuş emniyeti ve güvenliği yönetim sistemini tüm süreçlerde oluşturmayı, uygulamayı ve geliştirmeyi temel prensip olarak kabul ederiz.

Güvenilirlik
Müşterilerimize kişiye özel, zamanında, kaliteli, dürüst ve her daim arzu edilen bir hizmet deneyimi sunarak, güvenilir bir firma olarak algılanmayı hedefleriz.

Çözüm Odaklılık
Her bir müşterimizin istek ve beklentisine “doğru”, kişiye özel ve her daim arzu edilen çözümler üretiriz.

Maliyet Odaklılık
Faaliyetlerimizi işlevsellikle birlikte fayda-maliyet dengesini de gözeterek tasarlar ve yürütürüz.

Esneklik
Değişen müşteri taleplerine ve havacılık sektörünün koşullarına hızla adapte olabilmek için yaratıcılığı, dinamizmi ve esnekliği ön planda tutarız.

Çevreye Duyarlılık
Hizmet ve faaliyetlerimizin, doğal ve toplumsal çevreye duyarlılık ve uyum ile tasarlanmasını ve gerçekleştirilmesini destekleriz.

İletişim
Yönetici ve çalışanlarımızın aktif olarak katılabileceği, önerilerde bulunabileceği ve sistemsel hataları rahatça dile getirebileceği açık iletişim kanallarını oluştururuz

Ekip Çalışması ve Uzlaşma

Bireysel hedeflerin yerine kurum hedeflerine odaklanan uzlaşma kültürünü, ekip çalışmasını ve işbirliğini destekleriz.

Pozitif Kurumsal İklim
Çalışanlarımızın iş ve çalışma ortamı hakkındaki olumlu duygularını artırarak, yüksek standartlardaki mesleki bilgi ve motivasyonu sağlayacak bir iklim yaratılmasına gayret ederiz. Sürdürülebilir ve istikrarlı büyüme stratejisiyle, çalışanlarımız ve paydaşlarımızla uyum içerisinde, inovasyon ve teknolojiyi kullanarak gelişmeyi hedefleriz.

Veri Güvenliği ve Mahremiyeti
Çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla olan iş süreçlerimizi, kullandığımız kişisel verileri hukuksal temeller çerçevesinde işleyerek, kurumsal, kişisel ve mahremiyeti ve güvenliği bilinci ile dizayn ederiz.

Hijyen ve Çalışan Sağlığı
Ulusal ve Uluslararası standartlara göre çalışan sağlığı ile ilgili yükümlülüklerimizi yerine getirir, çalışanlarımıza sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma imkanı sağlarız.

Hayvan Hakları
Ulusal ve Uluslararası hayvan hakları kapsamında misafir ettiğimiz dostlarımızın türlerine ve özelliklerine uygun özel yardımcı ekipmanlar kullanarak konforlu, huzurlu ve güvenli bir ortamda seyahat etmelerini sağlarız.


 

MNG Havayolları, kurum kültürünün en önemli yapı taşlarından birini oluşturan sosyal sorumluluğunu da dikkate alarak hedef kitlesine doğrudan ulaşmak ve onlarla düzenli bir iletişim kurmak amacıyla, topluma değer katacağına inandığı çeşitli etkinliklere destek vermektedir.

E-Posta : medya@mngairlines.com ve communication@mngairlines.comBASINDA MNG HAVAYOLLARI
 

 

MNG Havayolları olarak politikamız; çalışana değer veren, esnek, değişime açık, sürekli gelişim için çaba sarf eden, üretip paylaşan, müşteri odaklı, kalite standartlarına uyumlu insan kaynağını verimli kullanmak ve doğru bir şekilde yönetmektir.

Bu bağlamda, çalışanların iş ile ilgili yetkinliklerini geliştirerek ve personelin kişisel ve iş odaklı eğitimlerine yatırım yaparak motivasyon ve bağlılıklarını artırmayı hedefliyoruz.

 

İnsan Kaynakları Hedeflerimiz,

 
 • Seçim ve yerleştirme konusunda herhangi bir ayrım gözetmeksizin doğru personelin yetkinliğe dayalı olarak doğru pozisyonda işe alınmasını sağlamak.
 • Çalışanların iş süreçlerine katkısını artırmak için şirket stratejileri doğrultusunda destek vermek ve motive etmek.
 • Esnek çalışma modellerini tanımlamak ve çalışanların bağlılığını arttırmak.
 • Sürekli öğrenmeyi ve büyümeyi teşvik eden bir çalışma ortamı yaratarak çalışanların gelişimine katkıda bulunmak.
 • Tüm çalışanları yeni hizmetlere ve şirketin stratejik hedeflerine değer katan fikirler üretmeye teşvik etmek.
 • Stratejik planlara uygun olarak, şirket içi personel ihtiyacına cevap vermek için mevcut insan kaynaklarını tespit etmek ve geliştirmek.
 • Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlamak için sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak.
 

Kalite, emniyet ve güvenlik en temel operasyonel önceliklerimiz arasındadır.
MNG Havayolları’nda gerçekleştirilen tüm faaliyetler;

 
 • Türk Sivil Havacılık Mevzuatı,
 • Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu (ICAO) Ekleri,
 • Operasyon ve uçuşa elverişlilik direktifleri,
 • Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı,
 • ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi,
 • IOSA standardlarına
 • Uygulanabilir diğer yasal düzenlemelere ve şirket standartlarına.
 • uygun olarak tasarlanır, yönetim sistemimizin bir parçası olan el kitapları, prosedürler, görev tanımları, talimatlar ve destek dokümanlar olarak dokümante edilir ve gerçekleştirilir.

MNG Havayollarının ana hedefi; güçlü bir finansal yapı ile müşteri memnuniyetinin tam olarak sağlandığı, etkin işleyen kalite, emniyet ve güvenlik sistemleri ile zenginleştirilmiş bir yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

 

Bu çerçevede, kanun dışı bir eylem, ağır ihmal, taammüden veya kasıtlı olarak usul ve kuralları göz ardı etme durumları haricinde kalite, emniyet ve güvenliği ilgilendiren hususlarda raporlama ve işbirliği gerçekleştiren çalışanlara disiplin cezası uygulamamaktır.

 

Bu hedefe ulaşabilmek için taahhüdümüz:

 
 • Operasyonumuzu, İşletme Ruhsatımızda belirtilen koşullarda ve kısıtlamalarla, geçerli tüm yasal şartlara ve MNG Havayolları standartlarına uygun olarak yürütmek,
 • Yönetim sistemini sürekli olarak geliştirmek için;
  • İç ve dış kaynaklı iyileştirme fikirlerini dikkate almak,
  • Yönetim sistemini diri tutmak için değişiklik yapma isteğinde olmak,
  • Kalite, emniyet ve güvenlik sistemlerinin performans göstergelerini tanımlamak, ölçmek, değerlendirmek ve düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Operasyonel emniyet ve güvenlik performansını geliştirmeye odaklanmak,
  • Uygunsuzlukları ve istenmeyen operasyonel sonuçları düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Yönetsel ve operasyonel performansı geliştirmek için düzeltici faaliyetleri ve etkinliklerini takip etmek,
 • Kurumsal kalite, emniyet ve güvenlik kültürünü geliştirmek ve iyileştirmek,
 • Sürekli eğitim ve operasyonel uygulamalarla, tüm personelimize mevzuata, kurallara ve prosedürlere uyma konusundaki sorumluluklarını bildirmek ve bu konuda farkındalık yaratmak,
 • Operasyonlara yönelik emniyet risklerini ve güvenlik tehditlerini dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarını da kapsayacak şekilde yönetmek ve bunun için gerekli olan kaynağı sağlamak,
 

Çalışanlarımızı;

 
 • Kalite, emniyet ve güvenlikle ilgili olayları raporlama,
 • Potansiyel risk ve tehditleri tanımlamak amacıyla ilgili bölümlerle işbirliği yapma, konularında cesaretlendirmek.

Bu çerçevede, kanun dışı bir eylem, ağır ihmal, taammüden veya kasıtlı olarak usul ve kuralları göz ardı etme durumları haricinde kalite, emniyet ve güvenliği ilgilendiren hususlarda raporlama ve işbirliği gerçekleştiren çalışanlara disiplin cezası uygulamamaktır.

 

MNG Havayolları ve Taşımacılık A.Ş. olarak tüm kurumsal varlıkları ve müşteri varlıklarımızı korumak amacıyla kullandığımız bilgi güvenliği politikamız dâhilinde,

 
 • Yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmeyi,
 • Tüm müşteri ve yasa, mevzuat ve düzenleyici kurulların / kurumların şartlarını yerine getirmeyi,
 • Firmamıza, müşterilerimize, tedarikçi ve iş ortaklarımıza ait her türlü bilgi varlığının gizlilik, erişilebilirlik ve bütünlükleri üzerindeki risklerin farkında olmak ve bu riskleri yöneterek:
  • Yetkisiz erişime karşı korumayı
  • Erişimlerin yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilmemesini
  • Yetkisiz kişilere karşı koruma sayesinde bütünlüklerini sağlamayı
 • Kritik iş faaliyetlerinin sürekliliğini / kesintisizliğini sağlamayı
 • Eğitim ve danışmanlıkta süreklilikle bilgi güvenliği olgusuna firma genelinde tam katılım ve bilgi güvenliğinde yüksek farkındalık yaratarak prosedürlerin tüm çalışanlar tarafından uygulanmasını sağlamayı,
 • Bilgi güvenliğini sistematik olarak ele alarak sürekli iyileştirmeyi, risklerin oluşmasına etkisinin artmasına imkân vermeyen bir yapı haline getirmeyi, taahhüt ederiz.

Çevrenin korunması, MNG Havayolları’nın en temel öncelikleri arasında yer almaktadır.

MNG Havayollarının ana hedefi, etkin bir çevre yönetim sistemi ile zenginleştirilmiş bir yönetim sisteminin oluşturulması, geliştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasıdır.

Bu hedefe ulaşabilmek için taahhüdümüz:

 • Sürdürülebilirlik yaklaşımıyla, faaliyetlerimize devam etmek ve gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak,
 • Tüm çalışanlarımıza çevreyle ilgili eğitimler vererek, çevre bilincini bir yaşam felsefesi haline getirmek,
 • ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmak, geliştirmek, sürekliliğini sağlamak ve sistemi sürekli iyileştirmek,
 • Çevre performansını arttırmak için çevre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,
 • Yatırım ve hizmet kararlarında çevresel hususları dikkate almak,
 • Çevre Yönetim Sisteminin ihtiyaç duyduğu tüm kaynakları sağlamak,
 • Uygunsuzlukları düzenli olarak gözden geçirmek ve düzeltmek,
 • Faaliyetlerimiz sırasında çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve diğer yükümlülüklere uymak,
 • Enerji kullanımını azaltmaya yönelik çalışmalarla faaliyetlerimize devam etmek,
 • Atıkları kaynağında azaltmak, atıkları olabildiğince geri kazanmak, geri kazanılamayan atıkların ise en uygun teknolojilerle, çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlamak,
 • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan atıkların yönetmeliklere uygun olarak ayrıştırılıp toplanmasını, bertarafını ve geri dönüşümünü sağlamaktır.